(Du er ikke pålogget) 
 

Kompetanse i regionale næringsmiljøer

 Åpne i nytt vindu for utskrift

Bakgrunn for ordningen

Fram til og med 2016 var dette en ordning som ble forvaltet sentralt gjennom Innovasjon Norge, da kalt "Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø". Fra og med 2017 er det fylkeskommunene som har ansvaret for å forvalte disse midlene for å hjelpe næringsmiljøer i Buskerud å møte fremtidens kompetansebehov.

Målet med ordningen er å mobilisere til samarbeid mellom bedrifter i næringsmiljøer og til koblinger mellom bedrifter og relevante utdanningsmiljøer for å møte kompetansebehovet i næringslivet.

Tilgjengelig ramme

Det er satt av 2 950 000 kroner til ordningen for 2017. Dette er søkbare midler gjennom Regionalforvaltning.no. Det vil være politisk behandling for tildeling av midler. Det vil bli to utlysninger i 2017 og midlene vil fordeles mellom støtteverdige prosjekter i disse to rundene.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er satt 20. oktober 2017.

Om tiltakene/prosjektene som det kan søkes om midler til:

De viktigste kriteriene for måloppnåelse er styrket innovasjonsevne og bedre tilgang til relevant kompetanse i bedriftene.

Følgende tiltak og aktiviteter kan støttes:

 • Forstudier som har som mål å kartlegge regionale og lokale kompetansegap og kompetansebehov
 • Prosjekter som øker kompetansefremmende samarbeid mellom bedriftssamarbeid og kompetansemiljøer, som for eksempel universitets- og høyskolemiljøer    
 • Prosjekter som mobiliserer til målrettet kompetanseheving i bedriftene, tilpasset lokale og regionale behov og fortrinn    
 • Prosjekter som styrker kompetanseutviklingen i eksisterende og fremtidige vekstnæringer    
 • Prosjekter som gir økt tilgang til rett kompetanse for regionale næringsmiljøer gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjoner fra videregående til universitetsnivå    

Det gis ikke støtte til enkeltbedrifter. Prosjektene skal være innenfor tema og satsingsområder i vedtatte regionale planer og strategier.

Om søknaden

Prosjektbeskrivelsen skal inneholde bl.a. mål for tiltaket/prosjektet, kriterier for etterprøving av måloppnåelse og resultater, plan for utnyttelse av resultatene og plan for fremdrift, samt budsjett og finansieringsplan.

I vurderingen fylkeskommunen skal gjøre av innkomne søknader vil det legges vekt på:

- Relevans og merverdi for samfunnsutvikling og verdiskaping i Buskerud
- Prosjektkvalitet
- Gjennomføringsevne

  Fylkeskommunen ønsker at det søkes om prosjekter av en viss størrelse. I mindre prosjekter vil søknaden måtte vise hvordan aktiviteter skal bidra til ovennevnte kriterier. 

  Hvem kan søke:

  Aktører i Buskerud innenfor følgende kategorier

  • Bedrifter i samarbeidskonstellasjon som samarbeider med en eller flere utdannings- eller forskningsinstitusjoner og/eller offentlige aktører
  • Utdannings- og forskningsinstitusjoner koblet til bedriftssamarbeid
  • Organisasjoner i samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner og/eller offentlige aktører
  • Offentlige aktører koblet til bedriftssamarbeid

  Buskerud-baserte interessenter som søker om midler fra programmet kan samarbeid med aktører utenfor fylket.

  Tilskuddsandel

  Prosjektet skal være fullfinansiert. Tilskuddsandel kan ikke overstige 50 % av prosjektets totale kostnad. Det forventes egenfinansiering på minimum 30 %.

  Forutsetning for tildeling av midler

  Støtte tildeles i henhold til EØS-avtalens statsstøtteregelverk. Dersom støttemottaker er å anse som et foretak, bedriftsnettverk o.l. skal bestemmelsene om «gruppeunntak» i statsstøtteregelverket legges til grunn dersom tilskudd ikke kan gis som bagatellmessig støtte.

  For spørsmål, kontakt Buskerud fylkeskommune v/ enhetsleder Janne Buhaug, mob. 415 46 856, epost: janne.buhaug@bfk.no

   

  Støtteordninger

  Søk støtteordninger De siste ordningene innen
  Regutmidler 2018 Trøndelag fylkeskommune - FORELØPIG IKKE SØKBAR
  Trøndelag fylkeskommune
  Åpner om 7 dager den 01.03.2018  Frist: 31.12.2018
  Kommunalt næringsfond Eidskog kommune 2018
  Eidskog Kommune
  Publisert og åpen: 19.02.2018  Frist: 31.12.2018
  Kommunalt næringsfond 2018
  Porsanger kommune
  Publisert og åpen: 14.02.2018  Frist: 31.12.2018
  Handlingsprogram næring 2018
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 12.02.2018  Frist: 12.03.2018
  Rekruttering og kompetanseheving i landbruket-Østfold
  Østfold fylkeskommune
  Publisert og åpen: 06.02.2018  Frist: 15.03.2018
  Kommunalt næringsfond
  Vadsø kommune
  Publisert og åpen: 06.02.2018  Frist: Søknadene behandles løpende
  2018 Kommunale næringsfond for Sogndal - og Leikanger kommune
  Sogn Næring
  Publisert og åpen: 05.02.2018  Frist: 31.12.2018
  Støtte til kulturtiltak - Tilskudd til mindre prosjekter/aktiviteter
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 05.02.2018  Frist: Løpende behandling
  Kommunalt næringsfond 2018
  Hyllestad kommune
  Publisert og åpen: 01.02.2018  Frist: 31.12.2018
  Kommunalt Næringsfond 2018 - Flora kommune
  Flora kommune
  Publisert og åpen: 31.01.2018  Frist: 31.12.2018
  Rekruttering og kompetanseheving i landbruket
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 31.01.2018  Frist: 03.04.2018
  Tettstadutvikling og stadforming 2018
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert og åpen: 29.01.2018  Frist: 14.09.2018
  Kommunalt næringsfond i Kongsvinger 2018
  Kongsvinger kommune
  Publisert og åpen: 25.01.2018  Frist: Søknadsfrister 15/2, 15/5, 15/8, 15/11
  Lærdal kommune - omstillingsmidlar for utlysing 2018
  Lærdal kommune
  Publisert og åpen: 19.01.2018  Frist: 20.11.2018
  Tilskudd til hurtigladestasjoner for elbiler i Buskerud 2018
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert og åpen: 18.01.2018  Frist: Løpende
  KulturArvOpplevelser
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert og åpen: 18.01.2018  Frist: 04.06.2018
  Interreg medfinansiering 2014-2020, Trøndelag
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 17.01.2018  Frist: Se søknadsfrister på nettside
  Kommunalt næringsfond - Ibestad
  Ibestad kommune
  Publisert og åpen: 16.01.2018  Frist: SØKNADSFRIST: 10.04.2018
  Kommunalt næringsfond Eid kommune
  Eid kommune
  Publisert og åpen: 15.01.2018  Frist: 31.12.2018
  Reiselivstrainee
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert og åpen: 15.01.2018  Frist: 30.04.2018
  Forprosjektmidler til EU/Interreg-programmene
  Buskerud fylkeskommune
  Publisert og åpen: 15.01.2018  Frist: 16.03.2018
  Tilskot til utvikling av attraktive senter
  Hordaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 15.01.2018  Frist: 15.03.2018
  Utvikling av kommersielle bedriftsnettverk
  Østfold fylkeskommune
  Publisert og åpen: 13.01.2018  Frist: Søknader behandles fortløpende
  Regionalt næringsfond for Indre Namdal
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert og åpen: 12.01.2018  Frist: 30.12.2018
  Kommunalt næringsfond 2018 Kåfjord kommune
  Kåfjord-næringsfond
  Publisert og åpen: 11.01.2018  Frist: 01.11.2018
  Distriktforsk Trøndelag - Forprosjekt
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 11.01.2018  Frist: Løpende
  Distriktforsk Trøndelag - Mobilisering til FoU
  Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 11.01.2018  Frist: Løpende
  Energinettverks-ordninga
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 10.01.2018  Frist: 01.10.2018
  Bærekraftig besøksforvaltning
  Troms fylkeskommune
  Publisert og åpen: 09.01.2018  Frist: 28.03.2018
  Kommunalt næringsfond
  Nordreisa kommune
  Publisert og åpen: 04.01.2018  Frist: 31.12.2018
  Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
  Hordaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 03.01.2018  Frist: Frist: 31.12.2018
  Økt og bærekraftig verdiskaping i reiseliv/opplevelsesnæringer
  Hedmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2018  Frist: 01.03.2018
  VRI Rogaland 2018
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2018  Frist: 10.01.2019
  Kommunalt Næringsfond Askvoll
  Askvoll kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: 31.12.2018
  Tilskudd til regional utvikling i Vest-Agder
  Vest-Agder fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: Søknadsfrist for 2018 er 31.oktober 2018.
  Næringsfond Grong kommune
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: 31.12.2018
  Næringsfond Høylandet kommune
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: 31.12.2018
  Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn
  Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: 31.12.2018
  Næringsutvikling og kompetanse
  Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: 31.12.2018
  Kommunalt næringsfond
  Agdenes kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: 31.12.2018
  Regionalt næringsfond for Setesdal 2018
  Setesdal Regionråd
  Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: 31.12.2018
  Gründerfond Tysfjord
  Tysfjord kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: 31.12.2019
  MERKUR Drivstoffanlegg 2018
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: Løpende
  MERKUR Investeringsstøtte 2018
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: Løpende
  MERKUR Utviklingsstøtte 2018
  Merkur-programmet
  Publisert og åpen: 01.01.2018  Frist: Løpende
  Økt innovasjon, kompetanse og nyetableringer i Hedmark
  Hedmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 20.12.2017  Frist: 01.03.2018
  Grønn framtid - Bærekraftig verdiskapning
  Oppland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 15.11.2017  Frist: 31.03.2018
  Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2018
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert og åpen: 13.11.2017  Frist: 15. januar, 15. april, 15. august og 15. oktober
  Attraktive tettstader og bygder i distrikta i Rogaland
  Rogaland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 24.10.2017  Frist: 01.04.2018
  Kommunalt næringsfond for Lavangen
  Lavangen-næringsfond
  Publisert og åpen: 11.10.2017  Frist: Søknadene behandles fortløpende fram til 01062018
  Folkehelse - Enkelt å velge sunt i Hedmark
  Hedmark - Samferdsel, kulturminner og plan
  Publisert og åpen: 27.09.2017  Frist: Løpende vurdering av søknader
  Interreg Botnia-Atlantica
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 19.08.2017  Frist: Ordningen er åpen, men uten midler for 2018.
  Utkantbutikker Nordland
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 13.06.2017  Frist: Søknadsfrist ila. oktober
  Kommunalt næringsfond 2017
  Hareid kommune
  Publisert og åpen: 06.06.2017  Frist: Løpande
  Tilskotsordning for vassmiljøtiltak i Møre og Romsdal vassregion
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 30.05.2017  Frist: 31.12.2021
  Kommunalt næringsfond for Rendalen kommune
  Rendalen kommune
  Publisert og åpen: 09.05.2017  Frist: Løpende
  Innovasjonsregion Telemark - Forstudier
  Telemark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.05.2017  Frist: 31.12.2019
  Friluftsmidler STFK
  Sør-Trøndelag fylkeskommune
  Publisert og åpen: 26.04.2017  Frist: 28.02.2018
  VRI4 - FoU-startpakken (rekrutteringspakken)
  Sogn- og Fjordane fylkeskommune
  Publisert og åpen: 10.04.2017  Frist: Løpande
  Kommunalt næringsfond - Averøy
  Averøy kommune
  Publisert og åpen: 30.03.2017  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Norddal kommune
  Publisert og åpen: 13.03.2017  Frist: 01.10.2014
  Gründerfond Rana Utviklingsselskap
  Rana Utviklingsselskap AS
  Publisert og åpen: 08.03.2017  Frist: Løpende saksbehandling
  SAMSKAP
  Andøy kommune
  Publisert og åpen: 01.03.2017  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Kautokeino kommune
  Publisert og åpen: 31.01.2017  Frist: Åpen frist
  Regionale utviklingsmidlar for Møre og Romsdal
  Møre og Romsdal fylkeskommune
  Publisert og åpen: 28.01.2017  Frist: 31.12.2099
  Utvikling-/omstillingsfond
  Sør-Varanger Utvikling AS
  Publisert og åpen: 09.01.2017  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond for Førde, Jølster, Naustdal og Gaular
  Sunnfjord Utvikling AS
  Publisert og åpen: 03.01.2017  Frist: Ingen søknadsfrist
  Attraktive og inkluderende samfunn i Nordland
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.01.2017  Frist: Løpende saksbehandling
  Forskning og utvikling i Nordland
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.01.2017  Frist: Løpende saksbehandling
  Innovasjon og næringsutvikling i Nordland
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.01.2017  Frist: Løpende saksbehandling
  Kompetanse i Nordland
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.01.2017  Frist: 1/3 og 15/9 i året
  Kommunalt Næringsfond 2018
  Åfjord Næringsfond
  Publisert og åpen: 01.01.2017  Frist: To søknadsfrister, 1. mai og 1. november
  Kommunalt Næringsfond Åmot kommune
  Åmot kommune
  Publisert og åpen: 31.12.2016  Frist: Søknader håndteres løpende
  Kommunalt næringsfond
  Skjervøy kommune
  Publisert og åpen: 22.12.2016  Frist: Løpende saksbehandling
  Gründerfond Narvik
  Futurum AS
  Publisert og åpen: 15.12.2016  Frist: 31.12.2019
  Moskenes kommune Grynderfond
  Moskenes kommune
  Publisert og åpen: 23.11.2016  Frist: Løpende søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond Moskenes Kommune
  Moskenes kommune
  Publisert og åpen: 23.11.2016  Frist: 01.02,15.05,01.09,15.11 i året
  Utviklingstiltak videregående skole
  Finnmark fylkeskommune
  Publisert og åpen: 14.10.2016  Frist: 01.04.2018
  Gründerfond Bodø
  Bodø kommune
  Publisert og åpen: 01.09.2016  Frist: Søknader behandles løpende
  Kommunalt næringsfond
  Karlsøy kommune
  Publisert og åpen: 24.05.2016  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond - Kvæfjord kommune
  Kvæfjord kommune
  Publisert og åpen: 19.01.2016  Frist: Løpende behandling
  Omstilling Bindal - innovasjonsstøtte
  Bindal Utvikling AS
  Publisert og åpen: 15.01.2016  Frist: Løpende saksbehandling, frem til 30. november.
  Kommunalt næringsfond
  Balsfjord kommune
  Publisert og åpen: 04.01.2016  Frist: Løpende saksbehandling
  Ytre Namdal regionale Næringsfond
  Ytre Namdal Regionråd - Kystgruppen
  Publisert og åpen: 02.12.2015  Frist: Søkbar hele året
  Vikna kommunale Utviklingsfond
  Ytre Namdal Regionråd - Kystgruppen
  Publisert og åpen: 02.12.2015  Frist: Søknadsfrist 15.02, 15.05, 15.10
  Leka kommunale utviklingsfond
  Ytre Namdal Regionråd - Kystgruppen
  Publisert og åpen: 01.12.2015  Frist: Hele året
  Kommunalt næringsfond Sørreisa Kommune
  Sørreisa kommune
  Publisert og åpen: 01.11.2015  Frist: Fortløpende søknadsbehandling
  Regionale tiltak for utvikling av nærmiljø og tilgang til kompetanse
  Troms fylkeskommune
  Publisert og åpen: 10.10.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Forprosjekt Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2014-2020
  Interreg Øresund/Kattegat/Skagerrak
  Publisert og åpen: 02.09.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg ØKS
  Listerfondet
  Listerfondet
  Publisert og åpen: 31.08.2015  Frist: Løpende, se pub.tekst
  hoppid-fond
  Giske kommune
  Publisert og åpen: 01.08.2015  Frist: løpande behandling
  Omstilling Lierne - Lierne Utvikling AS
  Lierne kommune omstilling
  Publisert og åpen: 07.07.2015  Frist: Søknader kan sendes fortløpende
  Telemark Utviklingsfond
  Telemark Utviklingsfond
  Publisert og åpen: 22.06.2015  Frist: Løpende søknader
  RDA midler
  Aukra næringsforum
  Publisert og åpen: 01.06.2015  Frist: Løpende
  Hoppid Midler
  Aukra næringsforum
  Publisert og åpen: 01.06.2015  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Leirfjord kommune
  Publisert og åpen: 15.04.2015  Frist: løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond - Sortland
  Sortland kommune
  Publisert og åpen: 10.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Gründerfond Sortland
  Sortland kommune
  Publisert og åpen: 10.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond
  Bø kommune
  Publisert og åpen: 09.04.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Hammerfest kommune - Distriktspolitisk utvalg
  Hammerfest kommune
  Publisert og åpen: 25.03.2015  Frist: April og September
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst samarbeid Forstudier
  Interreg Sverige-Norge Grenseløst Samarbeid
  Publisert og åpen: 16.03.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
  Kommunalt næringsfond - Berg kommune
  Berg kommune
  Publisert og åpen: 15.03.2015  Frist: Løpende søknadsbehandling
  hoppid.no-fondet for Stranda kommune
  Stranda kommune, Næringsavdelinga
  Publisert og åpen: 11.03.2015  Frist: Kontinuerleg søknad
  Kommunalt næringsfond
  Frøya Kommune
  Publisert og åpen: 23.02.2015  Frist: Fortløpende behandling.
  Kommunalt næringsfond
  Snillfjord kommune
  Publisert og åpen: 20.02.2015  Frist: Forløpende
  Kommunalt næringsfond - Dyrøy kommune
  Dyrøy kommune
  Publisert og åpen: 18.02.2015  Frist: Behandles fortløpende i neste formannskapsmøte
  Kommunalt næringsfond i Sande kommune
  Sande kommune
  Publisert og åpen: 18.02.2015  Frist: Løpende
  RDA-fond (551.61)
  Eide kommune
  Publisert og åpen: 16.02.2015  Frist: Søknader mottas fortløpende
  Kommunalt Næringsfond (551.60)
  Eide kommune
  Publisert og åpen: 16.02.2015  Frist: Søknader mottas fortløpende
  Omstillingsmidler Meløy
  Meløy Utvikling KF
  Publisert og åpen: 13.02.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Kommunalt næringsfond - Storfjord
  Storfjord kommune
  Publisert og åpen: 06.02.2015  Frist: Behandles fortløpende etter 10.01,10.05 og 10.09.
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Nordens grønne belte
  Interreg Sverige-Norge Nordens grønne belte
  Publisert og åpen: 04.02.2015  Frist: Publiseres på www.interreg-sverige-norge.com
  Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Indre Skandinavia
  Interreg Indre Skandinavia
  Publisert og åpen: 03.02.2015  Frist: Publisert på hjemmesiden Interreg Sverige-Norge
  Statskog/Troms fylkeskommune
  Troms fylkeskommune
  Publisert og åpen: 03.02.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Omstillingsfondet SPIRE
  Gratangen kommune
  Publisert og åpen: 28.01.2015  Frist: Fortløpende
  Interreg VA NORD-programmet
  Troms fylkeskommune - Interreg
  Publisert og åpen: 15.01.2015  Frist: 01.01.2020
  Interreg VA NORD - Delområde Sápmi
  Troms fylkeskommune - Interreg
  Publisert og åpen: 15.01.2015  Frist: 01.01.2020
  Regional medfinansiering (EU-program)
  Troms fylkeskommune - Interreg
  Publisert og åpen: 15.01.2015  Frist: 01.01.2020
  Kommunalt næringsfond
  Hasvik kommune
  Publisert og åpen: 14.01.2015  Frist: Fortløpende behandling
  Kommunalt næringsfond
  Nesna kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Gründerfond
  Nesna kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Løpende saksbehandling
  Inn Trøndelag fond lokal andel Snåsa Kommune
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert og åpen: 01.01.2015  Frist: Søkbart hele året
  Kommualt næringsfond
  Nissedal kommune
  Publisert og åpen: 05.11.2014  Frist: Løpande frist
  251 001 12 Næringsutviklingsfondet
  Hjartdal kommune
  Publisert og åpen: 29.10.2014  Frist: Søknadar handsamast fortløpande
  Kommunalt næringsfond
  Vega kommune
  Publisert og åpen: 16.10.2014  Frist: 31.12.2025
  Kommunalt næringsfond
  Meldal kommune
  Publisert og åpen: 15.10.2014  Frist: Løpende Søknadsfrist
  Hedmark fylkeskommune - medfinansiering - Interreg Sverige-Norge
  Interreg Indre Skandinavia
  Publisert og åpen: 01.10.2014  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond
  Hornindal kommune
  Publisert og åpen: 01.10.2014  Frist: Løpande utlysing
  Interreg Øvrig
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.10.2014  Frist: Ta kontakt med Gunnhild Aasmoe
  Regionalt etablerarfond i Sunnhordland
  Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS
  Publisert og åpen: 22.09.2014  Frist: Sjå www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no
  Omstillingsfondet
  Måsøy i Vekst KF
  Publisert og åpen: 03.09.2014  Frist: Forløpende
  Kommunalt næringsfond
  Måsøy i Vekst KF
  Publisert og åpen: 02.09.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt Næringsfond
  Rissa kommune
  Publisert og åpen: 21.08.2014  Frist: Løpende søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond i Nome
  Nome kommune
  Publisert og åpen: 13.08.2014  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
  Kommunalt Næringsfond - Bardu kommune
  Bardu kommune
  Publisert og åpen: 09.07.2014  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Røst kommune
  Publisert og åpen: 27.05.2014  Frist: Løpende saksbehandling.
  Kommunalt Kraftfond- Bardu kommune
  Bardu kommune
  Publisert og åpen: 25.05.2014  Frist: Fortløpende
  Næringsutviklingsfond for Lierne kommune
  Næringsfondet i Indre Namdal
  Publisert og åpen: 01.05.2014  Frist: 31.12.2018
  Kommunalt næringsfond
  Stor-Elvdal kommune
  Publisert og åpen: 29.04.2014  Frist: Løpende
  Kraftfond
  Stor-Elvdal kommune
  Publisert og åpen: 29.04.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Lebesby kommune
  Publisert og åpen: 30.03.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Stordal kommune
  Publisert og åpen: 26.03.2014  Frist: Løpende
  Hadsel Gründerfond
  Fiskeriparken AS
  Publisert og åpen: 19.03.2014  Frist: 31.12.2018
  Gründerfond
  Mosjøen og omegn næringsselskap KF
  Publisert og åpen: 18.03.2014  Frist: 31.12.2019
  Kommunalt næringsfond i Bjugn kommune
  Bjugn kommune
  Publisert og åpen: 14.03.2014  Frist: Søknader behandles fortløpende
  Hammerfest kommune - Fiskerifond
  Hammerfest kommune
  Publisert og åpen: 13.03.2014  Frist: Rullerende
  Hammerfest Kommune - Næringsfond
  Hammerfest kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: 1. oktober
  Kommunalt næringsfond
  Kvalsund kommune
  Publisert og åpen: 11.03.2014  Frist: Se kommunens hjemmeside
  Kommunalt næringsfond
  Dønna kommune
  Publisert og åpen: 07.03.2014  Frist: 31.12.2025
  Kommunal næringsfond
  Seljord kommune
  Publisert og åpen: 06.03.2014  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Kragerø kommune
  Publisert og åpen: 05.03.2014  Frist: Løpende
  Kommunale næringsfond
  Kviteseid kommune
  Publisert og åpen: 05.03.2014  Frist: Løpende
  Balestrand kommune Næringsfond
  Balestrand kommune
  Publisert og åpen: 04.03.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt Næringsfond Drangedal
  Drangedal kommune
  Publisert og åpen: 28.02.2014  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond
  Stryn kommune
  Publisert og åpen: 27.02.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Tjeldsund kommune
  Publisert og åpen: 19.02.2014  Frist: 31.12.2099
  Kommunalt næringsfond
  Vestnes kommune
  Publisert og åpen: 14.02.2014  Frist: 31.12.2099
  Gulen kommunale næringsfond
  Gulen kommune
  Publisert og åpen: 12.02.2014  Frist: Ingen søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond Tana
  Tana kommune
  Publisert og åpen: 29.01.2014  Frist: Fortløpende uten søknadsfrist
  Kommunalt næringsfond
  Andøy kommune
  Publisert og åpen: 17.01.2014  Frist: Løpende saksbehandling
  Solørfondet - kommunalt næringsfond for Grue, Åsnes og Våler
  Solørfondet
  Publisert og åpen: 08.01.2014  Frist: 3 dager før saksbehandlermøte
  Femundfondet og Næringsfondet
  Engerdal kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Søknader kan fremmes hele året
  Aust-Agder, Regionalt Næringsfond Arendal, Froland, Grimstad
  Reg.næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond Vevelstad
  Vevelstad kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: Løpende saksbehandling.
  KNF Alstahaug
  Alstahaug kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: 31.12.2019
  Steigen Kultur og Næringsfond
  Steigen kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2014  Frist: 31.12.2020
  Regionalt næringsfond - Kongsbergregionen
  Kongsbergregionen
  Publisert og åpen: 29.10.2013  Frist: Fortløpende
  Lindesnesfondet
  Lindesnesfondet
  Publisert og åpen: 12.09.2013  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Aure kommune
  Publisert og åpen: 10.05.2013  Frist: Søknadsfrister: 15.feb, 15.apr, 15.aug og 15.okt
  Kommunalt næringsfond
  Haram kommune
  Publisert og åpen: 06.05.2013  Frist: Frister 31.01, 30.04, 31.08 og 30.11
  Kommunalt næringsfond Skånland kommune
  Skånland
  Publisert og åpen: 23.04.2013  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Tromsø kommune
  Tromsø-næringsfond
  Publisert og åpen: 19.04.2013  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond - Gratangen kommune
  Gratangen kommune
  Publisert og åpen: 02.04.2013  Frist: Fortløpende
  Egenkapitalfondet
  Alta kommune
  Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
  Kraftfond
  Alta kommune
  Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
  Kommunalt Næringsfond
  Alta kommune
  Publisert og åpen: 26.03.2013  Frist: Fortløpende
  Kommunalt næringsfond
  Ulstein kommune
  Publisert og åpen: 22.03.2013  Frist: 1. april og 1. oktober
  Kommunalt næringsfond - Lenvik kommune
  Lenvik kommune
  Publisert og åpen: 14.02.2013  Frist: Søknadsfrist 1. mai og 31. oktober.
  Hadsel kommunes næringsfond
  Fiskeriparken AS
  Publisert og åpen: 12.02.2013  Frist: 31.12.2018
  Fylkeskommunalt næringsfond
  Giske kommune
  Publisert og åpen: 11.02.2013  Frist: Løpande behandling
  Aust-Agder; Regionalt næringsfond Birkenes, Iveland, Lillesand
  Reg.næringsfond for Lillesand, Birkenes og Iveland
  Publisert og åpen: 01.02.2013  Frist: Løpende behandling
  Interkommunalt næringsfond for Holtålen og Røros
  Røros kommune
  Publisert og åpen: 31.01.2013  Frist: Fortløpende søknader.
  Kommunalt næringsfond for Røros
  Røros kommune
  Publisert og åpen: 31.01.2013  Frist: Søknader behandles forløpende.
  Kommunalt næringsfond
  Øyer kommune
  Publisert og åpen: 28.01.2013  Frist: 31.12.2020
  Kommunalt næringsfond
  Værøy kommune
  Publisert og åpen: 17.01.2013  Frist: 1/2, 1/5 og 1/10 i året
  Kommunalt næringsfond KNF Os kommune
  Os kommune
  Publisert og åpen: 08.01.2013  Frist: Løpende
  Kommunalt fond Verran
  Verran kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 01.01.2020
  Kommunale næringsfond
  Halsa kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 4 søknadsfrister per år
  Aust-Agder; Regionalt næringsfond Østregionen
  Regionalt næringsfond for østregionen
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: Løpende behandling
  Osen kommunes næringsfond
  Osen kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 01.03.2018
  Kommunalt næringsfond
  Lurøy kommune
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: 14/2, 16/5, 7/09 og 24/10
  Aust-Agder fylkeskommune, Tilskudd til regional- og næringsutvikling
  Aust-Agder fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.01.2013  Frist: Løpende behandling
  Kommunale Næringsfond Midtre Gauldal kommune
  Midtre Gauldal Kommune
  Publisert og åpen: 05.12.2012  Frist: 31.12.2018
  Tilskudd til omstilling og nyskaping
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 25.11.2012  Frist: Løpende saksbehandling
  Steinkjer Kommunalt Næringsfond
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert og åpen: 20.11.2012  Frist: 24.12.2018
  Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert og åpen: 20.11.2012  Frist: Søkbart hele året
  Kommunalt næringsfond
  Sykkylven kommune
  Publisert og åpen: 07.11.2012  Frist: 31.12.2019
  Regionalt næringsfond for Midtre Namdal
  Midtre Namdal samkommune Utvikling
  Publisert og åpen: 01.11.2012  Frist: 31.12.2019
  Kommunalt næringsfond
  Ørskog kommune
  Publisert og åpen: 26.10.2012  Frist: 31.12.2099
  Inntrøndelag regionalt næringsfond
  Steinkjer Næringsselskap AS
  Publisert og åpen: 09.10.2012  Frist: Søkbart hele året.
  Kommunalt næringsfond
  Vanylven Utvikling AS
  Publisert og åpen: 01.09.2012  Frist: 31.12.2099
  RDA-midlar bedriftsretta
  Vanylven Utvikling AS
  Publisert og åpen: 01.09.2012  Frist: 31.12.2099
  Interreg VB Nordlig Perfieri og Arktis
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 20.08.2012  Frist: 28.02.2018
  Næringsfondet Vekst for Tingvoll
  Tingvoll kommune
  Publisert og åpen: 08.08.2012  Frist: Vurderes fortløpende
  Kommunalt næringsfond i Sauherad
  Sauherad kommune
  Publisert og åpen: 03.08.2012  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
  Kommunalt næringsfond
  Fræna kommune
  Publisert og åpen: 01.08.2012  Frist: Løpende
  Kommunalt næringsfond i Bø
  Bø kommune i Telemark
  Publisert og åpen: 06.07.2012  Frist: Lite midler tilgjengelig, ta kontakt med Mtnu
  Kommunalt næringsfond
  Herøy kommune
  Publisert og åpen: 21.06.2012  Frist: Fortløpende
  SPINE AS - Støtteordning for uttesting (KNF-skjema)
  SPINE AS - Testforvalter
  Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  SPINE AS - Støtteordning for uttesting (Standardskjema)
  SPINE AS - Testforvalter
  Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: Ingen frist, benyttes for testing.
  Kommunal næringsfond
  Øksnes kommune
  Publisert og åpen: 11.04.2012  Frist: 09.04.2019
  REG.FOND for Stjørdal, Frosta og Meråker
  Reg.fond for Stjørdal, Meråker og Frosta
  Publisert og åpen: 14.03.2012  Frist: 02.03, 18.05, 31.08 og 16.11
  Samiske tilskudd
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 21.01.2012  Frist: 1/3 og 15/9 i året
  Tilskudd til bredbåndsutbygging
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
  Statskogordningen
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
  Tilskudd til stedsutvikling
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: 01.03.2018
  Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn
  Troms fylkeskommune
  Publisert og åpen: 02.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
  Fylkeskommunalt næringsfond
  Troms fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.01.2012  Frist: Løpende saksbehandling
  Landbruk (rekruttering/kompetanseheving)
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 01.01.2012  Frist: 1/3 i året
  Tilskudd til kommunal infrastruktur
  Nordland fylkeskommune
  Publisert og åpen: 19.12.2011  Frist: 1/3 i året

  Antall støtteordninger:
  230 aktive, 615 totalt
  Antall forvaltere:
  316 totalt