(Du er ikke pålogget) 
 

Interreg Botnia-Atlantica

Opprett ny søknad på støtteordning

Kontaktperson

Telefon

E-post

Rådgiver Gunnhild Aasmoe

75 65 03 51/902 99520

gaa@nfk.no

 

Krav til søknaden:

Søknaden må skissere bakgrunnen for prosjektet og synliggjøre behovet for satsingen.  Søknaden skal inneholde følgende elementer: innledning, bakgrunn, situasjonsbeskrivelse, målsetting, satsingsområder/strategier, planlagte aktiviteter, organisering, fremdriftsplan, kostnadsoverslag og finansieringsplan (inkl. timeantall og timesats for eget arbeid i prosjektet).

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen