(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt Næringsfond Hustadvika (551.60)

Næringfond

Eide Kommune har et mangfoldig næringsliv. Kommunen er utenfor regionen mest kjent for steinindustrien som bygd på kalksteinforekomstene vokste fram og skapte mange bearbeidingsbedrifter i det forrige århundret. Steinindustrien er fortsatt den viktigste industrien i kommunen, men også annen industri og servicebedrifter finner vi mange av. Jordbruket med mange store og moderne driftsenheter er en meget viktig næring i kommunen.

 Eide kommune har ikke ansatt næringskonsulent, og funksjonen som kommunens næringsansvarlig er ordføreren.

Kommunen har to fond som næringslivet kan søke støtte fra. Begge fond tilføres årlig midler fra fylket, og tildeling bygger på samme regelverk for begge. http://mrfylke.no/content/download/170651/1156852/version/1/file/Retningsliner+Kommunale-+og+regionale+n%C3%A6ringsfond+2013.pdf

Kommunalt næringsfond. Søknader administreres av ordfører og bevilges av formannskapet.

RDA-fondet. Søknader administreres av ordfører og behandles av RDA-styret som består av 4 politisk valgte og 3 medlemmer valgt av Eide Næringsforum.

Eide Næringsforum har ansvar for HoppID-midlene som kan tildeles ved nyetableringer.

Ordfører har tett kontakt med leder i Eide Næringsforum, og begge vil kunne bistå i spørsmål som gjelder søknad om støtte fra fonda, eller andre avklaringer i forhold til kommunen.

 

Kontaktperson næring:

Ove Silseth,   

tlf.  71299112 /  90960006

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen