(Du er ikke pålogget) 
 

UTGÅTT Kulturtilskudd - Tilskudd til mindre prosjekter/aktiviteter

Kulturtilskudd           

 

Formålet med kulturtilskudd er å stimulere til engasjement, mangfold og kvalitet i kulturlivet i hele Trøndelag. Tilskuddene skal stimulere til vekst og utvikling innen både det profesjonelle og frivillige kunst- og kulturfeltet, og bidra til at tilbud av høy kvalitet blir tilgjengelig for Trøndelags innbyggere.

Kulturtilskudd kan blant annet være støtte til utvikling og produksjon av kulturuttrykk. Det kan være prosjekter innenfor scenekunst, musikk, litteratur, visuell kunst, kulturarv, med mer.
  

2. MINDRE PROSJEKTER – INNTIL KR. 25.000,- Løpende søknadsfrist

Tiltak som beskrevet over, eksempelvis utvikling og produksjon av kulturuttrykk. Ordningen skal bidra til å gjennomføre mindre tiltak med kort planleggingshorisont. Søknader tas imot og behandles fortløpende av faggruppen for kulturtilskudd i fylkeskommunens administrasjon.  

Søknad må være mottatt senest tre uker før planlagt gjennomføring av tiltak/aktivitet. Det gis støtte på inntil kr. 25.000,-.

Løpende søknadsfrist

 

Ved spørsmål om innhold i søknaden:

Richard Susegg Kvarving, telefon 917 27 571, e-post: rickv@trondelagfylke.no

Ved tekniske utfordringer:

Bjarne Bull-Berg, telefon 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen