(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2021

Kommunale- og regionale næringsfond skal nyttast til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i kommunar som ligg innafor det distriktspolitiske verkemiddelområdet

Syner til dei nye retningslinene for kommunale næringsfond, vedteke 14.03.2017 av Regional- og næringsutvalet i møre og Romsdal fylkeskommune. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen