(Du er ikke pålogget) 
 

Industri 4.0 Trøndelag

Opprett ny søknad på støtteordning

Industri 4.0 Trøndelag er et kompetanseforløp for digital utvikling for små- og mikrobedrifter i Trøndelag

92% av bedriftene i Trøndelag har under 10 ansatte. Det tilsvarer ca 23% av regionens ansatte totalt. Bedriftene har ofte lav digital modenhet, og mangler også i stor grad egne ressurser (kompetanse, tid og penger) for å ta fatt på en ofte helt nødvendig digitaliseringsprosess. For at disse bedriftene skal kunne nyttiggjøre seg den digitale utviklingen har de behov for grunnleggende kompetansebygging og iverksetting av tiltak på relevant nivå. Dette er en regional utfordring, som Trøndelag fylkeskommune og innovasjonsselskapene i regionen sammen vil adressere gjennom det treårige digitale kompetansehevingsprogrammet «Industri 4.0 Trøndelag - Digital transformasjon i små- og mikro-bedrifter». Dette vil gi regionen en unik plattform for digital kompetanseheving for små- og mikrobedrifter, men også hos alle aktører som deltar. Trøndelag fylkeskommune er prosjekteier.

Næringshager og inkubatorer i Trøndelag kan nå søke om støtte til Trinn 2 "Avansert" og Trinn 3 "Prosjekt".  

 

Søk om tilskudd

For å kunne søke på midlene må du sende inn søknad elektronisk via http://www.regionalforvaltning.no (RF13.50).

Dere må fylle ut alle punkt i det elektroniske skjemaet, og det er dette skjemaet som er grunnlaget for søknadsbehandlingen.

Les om vilkårene på Trøndelag fylkeskommunes hjemmesider her.

Bruk følgende skjema for å spesifisere det faglige opplegget i søknaden: Spesifikasjon på faglig opplegg.

Det kan søkes om inntil 50% støtte av totalbudsjettet, begrenset oppad til kr 450 000.

 

Søknadsfrist: 01.06.2022

 

Kontaktperson knyttet til innhold i søknaden:
Eistein Guldseth, tlf. 414 74 826, e-post: eisgu@trondelagfylke.no

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer:
Eli Rishaug, tlf. 456 07 243, e-post: elidris@trondelagfylke.no
Bjarne Bull-Berg, tlf. 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen