(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020 Kåfjord kommune

Kåfjord har et eget næringsfond som det årlig deles ut tilskudd og lån fra. Av disse fondene og midlene tildeles det tilskudd/lån som etablerertilskudd, investerings- tilskudd/lån og kompetansetilskudd. Staten har kuttet ut bevilgning til utviklingstilskudd, og disse midlene er ikke lengre tilgjengelige.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen