(Du er ikke pålogget) 
 

Næring Viken

Næring Viken

Dette er en støtteordning som unntaksvis kan benyttes dersom det er midler igjen på budsjettet til å finansiere særskilte satsinger. Støtteordningen benyttes også i prosjekter der det foreligger et formalisert partnerskap med Viken fylkeskommune.

  • Prosjektene må være i tråd med regionale planer for næring og politisk plattform for Viken.
  • Fylkeskommunen ønsker dialog med søkere til denne ordningen.

NB! Dersom tiltaket eller prosjektet passer tematisk innunder andre støtteordninger i Viken med faste søknadsfrister, kan den bli avvist. Det henvises da til årlige søknadsfrister se viken fylkeskommunes nettsider for informasjon om våre støtteordninger: viken.no - næringsutvikling

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen