(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Tjeldsund kommune

Utlysning av kommunalt næringsfond Tjeldsund kommune

Formålet med midlene er å bidra til nyetablering, kompetanseheving, innovasjon og nyskaping. Videre er formålet å skape nye og /eller ta vare på eksisterende arbeidsplasser. Tiltak som får næringsfondstøtte skal gi grunnlag for verdiskapning, økonomisk vekst og utvikling, og bidra til en attraktiv bo- og arbeidsregion.

Følgende prosjekter skal prioriteres
• Nyetableringer/grundere
• Samarbeidsprosjekter
• Tiltak der målgruppen er ungdom
• Utviklingsprosjekter

Sentrale prioriteringer
• Aktiv næringsutvikling, kompetanseutvikling og rekruttering
• Natur, kultur, reiseliv og opplevelser
• Arena-skapning(samarbeid)

Se retningslinjer for kommunalt næringsfond på kommunens hjemmeside: https://www.tjeldsund.kommune.no/naering.493379.no.html

 

Vedtak om tilskudd fra næringsfondet blir fattet av formannskapet.

Søknadsfrist: 31.mars 2021

For mer informasjon, ta kontakt med Fagansvarlig næring, Einar Aune:
902 31 747/ einar.aune@tjeldsund.kommune.no     

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen