(Du er ikke pålogget) 
 

Ullensvang næringsfond

Reglar for bruk av Ullensvang næringsfond vart vedteke av Ullensvang kommunestyre 29.04.2020 - sak 073/20.

Ullensvang næringsfond har i 2020 en ramma på 3 mill. kroner. Det ble tildelt vel kr. 1,6 mill. i vår med søknadsfrist 31. mai 2020. Det betyr at det står knapt kr. 1,4 mill. til utdeling i denne søknadsrunden.

Ullensvang Næringsfond har to utlysingar i 2020:

Andre utlysing i 2020 er no open, og har søknadsfrist 30. september. Eventuelle tildelinger vil skje i desember 2020.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen