(Du er ikke pålogget) 
 

Etablering av ladestasjon for elbiler

Hvem kan søke?

Alle som disponerer parkeringsplasser som er tilgjengelige for offentligheten kan søke.

 

Hva kan du søke tilskudd til?

Etablering av ladestasjon for elbil. En ladestasjon er en parkeringsplass som har lademulighet og som er reservert kun for elbil/ladbar hybrid.

Du kan få tilskudd til to ladeuttak med to tilhørende parkeringsplasser eller fire ladeuttak med fire tilhørende parkeringsplasser. Tilskuddet utbetales etter innsendt anmodning med vedlagt dokumentasjon.

Krav til ladestasjoner som mottar tilskudd 

  • Ladestasjonen må være tilgjengelig for alle, dvs. den kan ikke reserveres for enkeltpersoner 
  • Ladestasjonen må bygges med Type 2, Mode 3 kontakt
 

Tildelingskriterier

Det ytes et tilskudd på inntil kr. 30 000,- til ladestasjoner med to ladeuttak og to tilknyttede parkeringsplasser. Det ytes tilskudd på inntil kr. 60 000,- til ladestasjoner med fire ladeuttak og fire parkeringsplasser.

  • Parkeringsplassen skal kun være reservert for elbiler/ladbar hybrid
  • Ladepunktet må ha strømmåler for å få oversikt over strømforbruk
  • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør
  • Informasjon om ladestasjonen legges inn i NOBIL-databasen (https://info.nobil.no/index.php/tips)
  • Parkeringsplassen må plasseres hensiktsmessig med tanke på sikkerhet og trafikale forhold
  • Søker må stå for drift og vedlikehold av stasjonen
  • Tilskudd må ikke overstige reell kostnad ved etablering av ladestasjon
  • Hvis ladestasjon ikke er etablert og i drift innen 12 måneder fra tilsagnsdato kan tilsagnet falle bort uten ytterligere varsel.

 

Søknadsfrist

20. oktober

 

Kontaktpersoner

Erik Marthinsen

erik.marthinsen@innlandetfylke.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen