(Du er ikke pålogget) 
 

Fylkeskommunalt næringsfond 2021 - Korona

Opprett ny søknad på støtteordning

Næringsfond-støtte under Korona-pandemien - Giske kommune

Kommunane i Møre og Romsdal har fått ekstraordinære fondsmidlar til støtte for bedrifter som har vanskar under Korona-pandemien.

Føremål:

Legge til rette for auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Midlane er definert som bagatellmessig støtte og unntatt frå EØS-avtalens generelle forbod mot statsstøtte. Det kan gjevast inntil 50% støtte av kostnadsoverslaget pr. selskap. Inntil 15% kan utbetalast som forskot, restbeløp vert utbetalt etterskotsvis.

Målgruppe:

Lokale, små og mellomstore bedrifter og næringsaktørar. Det kan til dømes gjevast støtte til marknadsføring, mindre investeringar, opplæring, produktutvikling og nyetableringar. Støtte skal vere avgjerande for vidare vekst og eksistens.

Bedrifter og næringsaktørar i Giske kommune er inviterte til å søke om støtte: Alle søknader og tildelingar skal gå gjennom www.regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist: 1. mai 2021

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen