(Du er ikke pålogget) 
 

Covid-19 ekstraordinære midler Lebesby kommunes næringsfond

Lebesby kommune er tildelt ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond i forbindelse med Covid-19 (krisepakke-fase 3 for 2020 jf. PRop 127 S). 

Formålet med midlene er å sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Målgruppen for midlene

Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges. 

Generelt om søknader til næringsfond

Søknader til kommunalt næringsfond registreres på www.regionalforvaltning.no. Ta kontakt dersom dere har spørsmål i forbindelse med kommunalt næringsfond eller de ekstraordinære midlene som er kommet i forbindelse med Covid-19 krisepakke. 

Næringskonsulent Toril Svendsen, mobil 97990904, toril.svendsen@lebesby.kommune.no 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen