(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond covid-19 – Sør-Odal kommune

Sør-Odal kommune har fått tilført omtrent 1,2 millioner kroner fra staten til det kommunale næringsfondet. Disse midlene skal videre til bedriftene som en del av den nasjonale hjelpepakken knyttet til covid-19, og tilskudd skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Vi åpner opp for løpende saksbehandling fram til 21. februar 2021, men gjør oppmerksom på at alle søknader må behandles politisk.

Tildeling skjer med bakgrunn i Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet. Alle søkere må sette seg inn i retningslinjene før søknad sendes inn.

Hvem kan søke om støtte?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges. 

Vurdering av søknader

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges særlig vekt på

1.       i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial

2.       i hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet

3.       hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Søknad skal sendes elektronisk og søknadsskjema registreres på lenken ovenfor. Nye søkere må registrere seg via knappen på venstre side - som organisasjon eller privat søker.   

Behandling

Søknadsportalen er åpen til og med 21. februar 2021.

Har du spørsmål, kontakt kommunikasjons- og næringskoordinator John Kristian Strand på john.kristian.strand@sor-odal.kommune.no eller tlf. 930 13 875.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
 
What do you want to do ?
New mail
 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen