(Du er ikke pålogget) 
 

Lurøy kommune, COVID 19, ekstraordinært kommunalt næringsfond

Lurøy kommune har fått tildelt ekstraordinære midler til næringsfondet på grunn av Covid-19. Det er særskilte prioriteringer ved denne utlysningen, og disse prioriteringene er basert på statlige føringer. Midlene kan benyttes som tilskudd til bedrifter og næringsaktører.

Formannskapet behandler og fordeler midlene.

Ordningen faller inn under "Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet".

Vurdering

De ekstraordinære midlene kan gis som tilskudd til utviklingstiltak, og kan ikke benyttes til ordinær drift. Søknader vil vurderes etter vedtekter for kommunalt næringsfond med spesielt vekt på:

  1. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetning og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  2. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid 19-utbruddet
  3. hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Tilskuddet skal ikke gå til å dekke ordinære driftskostnader. 

Tilskudd

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov. I dette spesielle tilfelle skal det aldri overstige 75 prosent. EØS-avtalens regler for offentlig støtte legges også til grunn.

Søknader og saksbehandling

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist er 9.september, 7. oktober og 1. desember 2020. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen