(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Vennesla kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Vennesla kommune har mottatt kr.1.447.000 i ekstraordinært næringsfond fra staten i forbindelse med koronapandemien. Fondet skal bidra til at kommunen kan legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Midlene skal nyttes til næringsrettede tiltak som motvirker negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Vennesla kommune vil prioritere tiltak som kommer hele eller deler av næringslivet til gode. Dette kan være bransjerettede tiltak, fellestiltak, markedsføring og gründertiltak.

Søkere som representerer bransjeforeninger næringslivsorganisasjoner prioriteres.

Tilskuddet skal som hovedregel ikke overstige 50% av tiltakets kapitalbehov.

 

Søknad registreres på regionalforvaltning.no.

Kontaktperson i Vennesla kommune er Torgeir Haugaa, epost: torgeir.haugaa@vennesla.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen