(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt Næringsfond for koronatiltak

Opprett ny søknad på støtteordning

Ullensvang kommune lyser ut midlene i tråd med reglar for bruk av Ullensvang næringsfond. Midlene lysast ut som eiga utlysing. Ordinga gjelder for eksisterande verksemder for å sikre og å styrke sysselsettinga i samband med koronavirusutbrotet. Midlene skal nyttast til bedriftsretta støtte, og til andre næringsretta tiltak som kommunen meiner er viktig for å motvirke negative verknader av koronavirusutbrotet. Betydninga for arbeidsplassar, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektleggjast. 

Det stilles krav om førehandskonferanse med Næringshagen i Ullensvang som utfører denne tenesta på vegne av kommunen.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen