(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond COVID19 - Grue kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner.

Regjeringen har i krisepakke, fase 3 for 2020, kommet med forslag om å sette av 600 mill. kroner til kommunale næringsfond. Saken ble endelig behandlet i Stortinget 19.juni. Innlandet fylkeskommune har fått tildelt kr 65,6 millioner til uavkortet fordeling til kommunene. Grue kommune har fått en ramme lik kr 1.279.895 til fordeling lokalt.


Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som Grue kommune mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Midlene skal gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet.

Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre næringsaktører og kommuner. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen