(Du er ikke pålogget) 
 

Harstad utviklingsfond, bedriftssamarbeid

I forbindelse med Covid-19-pandemien har Finnmark og Troms fylkeskommune innvilget ekstraordinære næringsfondsmidler på kr 2,8 mill Kr. Disse fondsmidlene skal rettes mot nye tiltak som motvirker negative virkninger av covid-19-pandemien, og skal forvaltes i et tidsvindu fram til 1. februar 2021.

Utviklingsfond Harstad:

Er et fond på 2,1 mill Kr, som bedriftsgrupperinger og andre aktører, med fokus på tilretteleggende næringstiltak, kan søke på. Dette er forbehold samarbeidsprosjekter, der søker må være en gruppering med flere organisasjonsnummer. Søknadene må kunne forankres i arbeidet med ny næringsplan for Harstad kommune. Målsetningen er å skape økt sysselsetning raskt, igjennom fokus på nyskaping, nytenking og tilrettelegging.

 

Tildelinger må gjennomføres i tråd med kriteriene fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Saksopplysninger:

Fokuset er på tilretteleggende næringstiltak. Tildelingen fra fylkeskommunen fokuserer på både effektive tiltak og effektiv tilrettelegging, samt hastighet. Sistnevnte betyr at midlene skal tildeles innen februar 2021.

Midlene er ikke «nødhjelpsmidler», som f.eks. «kontantstøtten» og tilsvarende tilskuddsordninger, og det stilles derfor krav til at søkere har en sunn egenfinansiering som andel i prosjektene.

TA KONTAKT MED NÆRINGSAVDELINGEN, Harstad kommune, FOR MER INFO, OG SØKNADSHJELP, før dere leverer søknad.

 

Prosjektene kan ikke være gjennomført, eller i en avslutningsfase på søknadstidspunktet

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen