(Du er ikke pålogget) 
 

Harstad ekstraordinært næringsfond, bedrift

I forbindelse med Covid-19-pandemien har Finnmark og Troms fylkeskommune innvilget ekstraordinære næringsfondsmidler på kr 2,8 mill Kr. Disse fondsmidlene skal rettes mot nye tiltak som motvirker negative virkninger av covid-19-pandemien, og skal forvaltes i et tidsvindu fram til 1. februar 2021.

Ekstraordinært næringsfond 2020-2021:

Kr 700 000,-. Gründere, bedrifter o.l. kan søke (tilsvarende kommunens ordinære næringsfond). Fokuset skal være nyskapende videreutvikling i eksisterende bedrifter, samt etablering av nye bedrifter som har et tydelig sysselsettingspotensial.

 

Tildelinger må gjennomføres i tråd med kriteriene fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Saksopplysninger:

Fokuset er på tilretteleggende næringstiltak. Tildelingen fra fylkeskommunen fokuserer på både effektive tiltak og effektiv tilrettelegging, samt hastighet. Sistnevnte betyr at midlene skal tildeles innen februar 2021.

Midlene er ikke «nødhjelpsmidler», som f.eks. «kontantstøtten» og tilsvarende tilskuddsordninger, og det stilles derfor krav til at søkere har en sunn egenfinansiering som andel i prosjektene.

TA KONTAKT MED NÆRINGSAVDELINGEN, Harstad kommune, FOR MER INFO, OG SØKNADSHJELP, før dere leverer søknad.

 

Prosjektene kan ikke være gjennomført, eller i en avslutningsfase på søknadstidspunktet

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen