(Du er ikke pålogget) 
 

Åseral kommune - Covid19

Opprett ny søknad på støtteordning

Åseral kommune er tildelt kr 725 000 gjennom statens 3. krisepakke for å motvirke virkningene av koronautbruddet.

Midlene blir delt ut til næringslivet gjennom ordningen Åseral - Covid19 som er vedtatt av formannskapet.

Søknadsfrister er 1. november, 15. mars, 15. september. Muligheten for å søke om midler opphører når hele tilskuddssummen er disponert.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen