(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2020 - Redusert gateleie

Opprett ny søknad på støtteordning

Formannskapet i Tromsø kommune vedtok 8. juli 2020 å redusere avgiften for leie av kommunal grunn til salg, stand, arrangementer og uteservering med 50 % fra og med 12 mars 2020 til og med 31. desember 2020. Aktører som ønsker å benytte seg av ordningen kan søke om refusjon på 50 % gjennom Tromsø kommunes næringsfond. Søkere fyller ut relevant informasjon i søknadsskjemaet og legger ved bekreftelser fra kommunen og faktura for avgift som vedlegg til søknaden.

 


Annen informasjon:

  • Støtten gis som bagatellmessig støtte iht. EØS-avtalens regelverk (les mer her)
  • Vær tydelig når du skriver søknaden og konkret på hvilke mål du ønsker å oppnå
  • Underleverandører skal dokumenteres og kan ikke ha tilknytning til virksomheten
  • Timesatser skal føres etter retningslinjene til Forskningsrådet: Den sjablongmessige satsen for beregning av timesats er 1,2 promille av avtalt årslønn, maksimal timesats er 600 kroner (les mer her)

Ta kontakt med kommunen hvis du har noen spørsmål.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen