(Du er ikke pålogget) 
 

Balsfjord kommune - Ekstraordinære næringsfondmidler Covid-19

Opprett ny søknad på støtteordning

 

Covid-19 ekstraordinære midler Balsfjord kommunes næringsfond

Balsfjord kommune er tildelt ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond i forbindelse med Covid-19 (krisepakke-fase 3 for 2020 jf. PRop 127 S). 

Formålet med midlene er å sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Målgruppen for midlene

Målgruppen er bedrifter og næringsaktører. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet skal vektlegges. 

Det er fastsatt en midlertidig forskrift om tilskuddsordningen som finnes på Balsfjord kommunes hjemmeside under næring.

Generelt om søknader til næringsfond

Søknader til kommunalt næringsfond registreres på www.regionalforvaltning.no. Ta kontakt dersom dere har spørsmål i forbindelse med kommunalt næringsfond eller de ekstraordinære midlene som er kommet i forbindelse med Covid-19 krisepakke. 

kst Kommunalsjef Hans Hugo Henriksen, mobil 977 30 740, hhh@balsfjord.kommune.no 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen