(Du er ikke pålogget) 
 

Stimuleringsmidler NORGE I TUSEN ÅR i Innlandet

Opprett ny søknad på støtteordning

 

Ekstraordinære stimuleringsmidler til prosjekter som kan knyttes til Nasjonaljubileet NORGE I TUSEN ÅR i Innlandet

 

Innlandet fylkeskommune er en del av Nasjonaljubileet "Norge i tusen år" og ønsker å stimulere til prosjekter i Innlandet.
Fortløpende behandling av søknader med siste frist 15. desember 2020.

 

Innlandet fylkeskommune legger en stor satsing i jubileumsmarkeringen på Hundorp i 2021. Hundorp har vært et sentralt makt- og møtested i regionen og var nasjonalt viktig da Olav Haraldsson (Olav den hellige) ifølge Snorre Sturlasson kristnet nasjonen i 1021. Befolkningen måtte endre tro og levesett på bakgrunn av Olav sitt møte med hersen Dale-Gudbrand. Overskriften på nasjonaljubileumsåret 2021 er kulturmøte og endring

 

Nasjonaljubileet NORGE I TUSEN ÅR foregår i et ti-årig løp fra 2020 til hovedjubileet i 2030, tusen år etter at Olav Haraldsson falt på Stiklestad i 1030. Sentralt for jubileet er å legge til rette for et kunnskapsbasert og inkluderende jubileum. Folket skal få kjennskap til hvem vi har vært, vi skal reflektere over hvem vi er og hva vi som nasjon skal være.  

 

Fylkeskommunen ønsker å inkludere flere deler av Innlandet fylkeskommune i Nasjonaljubileet og stimulerer med dette til prosjekter som passer under jubileumsplattformen. Relevant er også markeringen Hundorp 2021 som inspirasjon, tema eller samarbeidsaktør.  

  

Formål 

Stimulere til prosjekter som løfter frem kunnskapen i Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR i Innlandet til ett bredere publikum.  

 

Hvem kan søke og hva kan støttes 

Institusjoner, kommuner, organisasjoner, kulturaktører og miljøer som har olavsarven sentralt i sitt arbeid, eller som vil utvikle prosjekter og formidling rundt temaet. Ordningen er åpen for alle former og uttrykk og gjerne moderne tenkning. Om man med prosjektet setter varige spor, verdsettes det. 

 

Krav til søknader 

Bruk digitalt søknadsskjema.  

 

Søknaden skal beskrive prosjektet eller tanker rundt prosjektet på det stadiet man er kommet per i dag. Det er tillatt å søke til prosjekter som er i en tidlig fase og som skal gjennomføres i løpet av nasjonaljubileets hovedperiode 2020 - 2030. La det komme frem hvordan man ønsker å rigge og gjennomføre prosjektet, herunder samarbeidspartnere, finansieringsplaner og praktisk gjennomføring som fremdrift. 

 

Samarbeid mellom ulike aktører er bra og om man har en regional, nasjonal eller internasjonal ambisjon er dette positivt. 

 

Søknadsbehandling  

Søknadene blir behandlet fortløpende med siste frist 15. desember 2020. Midlene blir avsatt til formålet og utbetalt ved gjennomføring. 

 

Kontakt

Mariann Bjelle

ost Send e-post

Mobil 907 75 059

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen