(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Vang kommune (Covid-19)

Opprett ny søknad på støtteordning

 

Vang kommune fikk tildelt noe midler via Innlandet fylkeskommune fra Kommunal og næringsdepartementet som en del av krisepakke 3 – 2020. Kriteriene for å få tilskudd fra disse midlene er de samme som midler fra ordinært næringsfond i Vang. I tillegg er det en liten justering ift til prioritering av midlene. Disse er:

-          Målgruppen er som i retningslinjene i Vang kommune. Bedrifter og næringsaktører.

-          Midlene skal gå til tiltak som kommunen mener er viktige for å demme opp for negative virkninger etter utbruddet av koronaviruset.

-          For eksempel: tilskudd skal demme opp for tap i forbindelse med mindre besøk til Vang i Valdres. Med andre ord tiltak som kan sikre eksisterende besøksvolum eller øke antall besøkende vi ha prioritet.

-          Tiltak og investeringer i samarbeid med andre bedrifter / næringsaktører.

Tilskudd kan ikke gis til ordinær drift

Vær oppmerksomme på at det er fortløpende saksbehandling av stabssjef / økonomisjef og deretter tildeling. Tildeling skjer av formannskapet i Vang Kommune. Søknadene og tildeling skal etter hvert registreres på regionforvaltning.no.

Alle søknader skal sendes via Innovangsjon v/ næringsutviklar daginge@vangivaldres.no.

Søknadsfrist : fortløpende

Har du et godt tiltak, eller spørsmål ift tilskudd så ikke nøl med å ta kontakt! 

Dag Inge Bruflot
Næringsutviklar Innovangsjon SA

www.vangivaldres.no
daginge@vangivaldres.no
95873757


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen