(Du er ikke pålogget) 
 

Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring for bedrifter i Viken (BIO)

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring 2021

 For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av pandemien utlyser Viken fylkeskommune tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring.

Hvem kan søke? 

Bedrifter som på grunn av Covid-19 situasjonen gjennomfører en større omstilling i produksjon og/eller marked, som igjen krever at det gjennomføres kompetanseutviklingstiltak i bedriften. Alle bedrifter uansett størrelse eller bransje kan søke så lenge de har ansatte. Søker skal ha forretningsadresse og hoveddelen av sin virksomhet i Viken fylke.   

Hva kan det gis støtte til? 

Bedriftene kan søke om ulike etter- og videreutdanningstiltak rettet mot for eksempel: 

 • Økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne 
 • Styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt 
 • Utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger 
 • Datasikkerhet 
 • Endring til nye produkter, tjenester eller markeder  
 • Gi arbeidstakere norskopplæring 

Dette utelukker ikke andre områder.

Bedrifter som oppfyller kravene kan søke om inntil kr 700 000 i tilskudd.
Det er et øvre tak på kr 75 000 i tilskudd pr ansatt som deltar i opplæringen. 

Krav til kompetansetiltaket

Bedriften oppfordres til å gjennomføre en kompetansekartlegging og analyse av bedriftens kompetansebehov. For større bedrifter forutsettes det at dette følger med søknaden. Opplæringsplan skal være godt forankret hos bedriftens ansatte.

Har du spørsmål?

Lurer du på noe? Du er velkommen til å kontakte oss på vår epost: kib@viken.no

 Mer informasjon om utlysningen, krav og øvrige kriterier finner du her.

 

Tips til søknadsskriving!

Punktene nedenfor bør klargjøres på forhånd før man starter:  

 • bakgrunn for søknaden og den omstillingssituasjonen bedriften er i som gjør at dere kan søke disse midlene
 • beskrivelse av bedriften med bransje, antall ansatte/årsverk og omsetning de siste to år
 • kompetansekartlegging og behovsanalyse 
 • beskrivelse av opplæringen som skal gjennomføres
 • omfang og organisering av opplæringen
 • samarbeidspartner (ekstern leverandør)
 • mottatt offentlig støtte de 3 siste årene (bagatellmessig støtte)
 • aktivitetsbasert kostnads- og finansieringsbudsjett (med egenfinansiering)
 • tidsplan for prosjektet


 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen