(Du er ikke pålogget) 
 

Kompetanseheving og bedriftsintern opplæring for bedrifter i Viken (BIO)

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring 2021 

Er din bedrift rammet av covid-19 situasjonen, og har behov for å gi ansatte ny kompetanse for å klare nødvendig omstilling? Da kan du søke om pengestøtte til å delfinansiere opplæringskostnadene.

 

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til at korona-rammede bedrifter skal kunne øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte. 

 

 

Frist for å søke 

 Du kan sende inn søknaden din allerede , og vi behandler søknadefortløpende fra og med august. 

 

 Hvem  kan få støtte 

  • Alle bedrifter i Viken kan søke så lenge de har et behov for opplæring av ansatte for å løse en midlertidig eller varig omstilling av bedriften. Opplæringstiltaket kan kun gjelde egne ansatte i den bedriften som søker.  
  •  Det er også et krav at bedrifter som søker må være negativt rammet av covid-19 situasjonen, og stå i fare for å måtte permittere eller si opp ansatte.

NB! Det er en forutsetning at bedriften har gjort en kartlegging av kompetansebehovet og utarbeidet en plan for opplæringen før man søker om tilskudd til opplæringstiltaket.

 

Den planlagte opplæringen skal bidra til at bedriften tilpasser seg nye kompetansebehov innen f.eks, digitalisering, bærekraft og teknologi for å lykkes med nødvendig omstilling.

 

Ønsker du å søke om tilskudd? Trykk her for å lese mer  


Lurer du på noe?  

Gå inn på hjemmesiden vår Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring 2021  - Viken fylkeskommune

Du er også velkommen til å kontakte oss på vår svartjeneste: kib@viken.no

 


 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen