(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt fond for fiskeri- og havbruksnæring 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører innen fiskeri- og havbruksnæringen i Vardø kan søke om tilskudd.

Søknadsfrister i 2021: 1. juni og 1. september

 Formål
Tilskudd fra fond for fiskeri- og havbruksnæring skal ha utløsende effekt, bidra til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
Prioriterte satsingsområder i Vardø kommunes strategisk næringsplan 2018-2023 er fiskeri og reiseliv. 

Kan jeg søke om støtte?
Støtte kan gis til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med virksomhet registrert i Vardø kommune. 
Midlene skal gå til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak innen fiskeri- og havbruksnæring i Vardø.

Hvordan vurderes søknadene?
vurderingen av søknader vektlegges det i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping.

Søknader om tilskudd fra fond for fiskeri- og havbruksnæring vurderes etter Vedtekter for Vardø kommunes næringsfond, i tillegg gjelder regelverket for offentlig støtte. Tildelinger fra fondet må oppfylle kriteriene for bagatellmessig støtte.

Hvordan søker jeg?
Alle søknader må sendes kommunen gjennom søkeportalen www.regionalforvaltning.no. Hver søker må opprette en egen bruker. Kommunen kan bistå med utarbeidelsen av søknaden.

Når og hvordan utbetales støtten?
Hovedregelen er at tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Utbetalinger kan også skje underveis, ved rapportering av fremdrift. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Hvordan rapporterer jeg?
Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav gjennom www.regionalforvaltning.no. 50% av tilskuddet kan utbetales halvveis i prosjektet ved at mottakeren dokumenterer og rapporterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Alle tilskuddsmottakere skal sende inn sluttrapport med måloppnåelse og prosjektregnskap i henhold til budsjett.

Hvem tar jeg kontakt med for råd og veiledning?
Har du spørsmål om ordningen eller ønsker du veiledning med søknad og rapportering, ta kontakt med næringskonsulent Ida Ristiinná Ophaug Hætta på e-post ida.haetta@vardo.kommune.no eller telefon 458 63 207.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen