(Du er ikke pålogget) 
 

Indre Fosen kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Covid 19

Indre Fosen kommune er tildelt kr 919.083,- til kommunal kompensasjonsordning for næringslivsaktører som er særskilt rammet av smitteverntiltakene.

Støtten skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.

 

 Målet for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

 Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak 

 

Tildelingskriterier

  • Støtte gis til næringer med kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
  • Primært gis støtte til virksomheter med hovednæring innenfor reiseliv-, arrangement- og serveringsnæringene.
  • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021 kan også søke.
  • Tilskuddet skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte uavhengig av den lokale situasjonen.

For fullstendige tildelingstekst, sjekk regjeringen sin nettside

Søknadsordningen forvaltes av omstillingsprogrammet. Søknader sendes inn via regionalforvaltning.no med søknadsfrist er 15.04.21.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen