(Du er ikke pålogget) 
 

Lurøy kommune, kompensasjonsordning Covid 19

Lurøy kommune har fått tildelt kr 250 000 som skal benyttes som kompensasjonsordning til lokale virksomheter. 

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Formannskapet behandler og fordeler midlene.  

Vilkår og prioriteringer:

  • Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter registrert i Lurøy kommune, og som ble/er rammet av strenge smitteverntiltak
  • Små enheter og virksomheter innenfor reiseliv, som serveringsnæringer og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger, vil prioriteres
  • Størrelse på virksomheten og antatt tap vil vektlegges
  • Tildelinger vil gjøres i sammenheng med antall søknader og muligheten som bedriften har for annen inntjening
  • Kundesegmentet som virksomheten retter seg mot ved behandling vil vektlegges

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

Søker er selv ansvarlig for:

  • Å gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet
  • At samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte)

Søknad med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no. Les mer om ordningen og kriterier på kommunens hjemmeside.

Søknadsfrist er 9. april.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen