(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen kan også kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt.

Støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Det har derfor betydning for søknaden om virksomheten har mottatt annen offentlig støtte tidligere.

Enkelt søknadsskjema i regionalforvaltning.no skal benyttes.

Søknader saksbehandles av administrasjonen og fremmes deretter samlet som sak til formannskapet som beslutter eventuell tildeling i sitt møte 21. september 2021.

Spørsmål om ordningen kan rettes til næringssjef Ole Christian Iversen (oci@malvik.kommune.no).

 

NB! Denne ordningen er også åpen for søknader fra restauranter, kafeer og andre med skjenkebevilling som kan søke om refusjon av betalt bevillingsgebyr for alkoholomsetning.

Samme søknadsskjema benyttes.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen