(Du er ikke pålogget) 
 

Melhus kommune - Kompensasjon lokale virksomheter 2021 Covid-19

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål

I forbindelse med Covid-19 har regjeringen satt av 1,75 milliarder kroner til kommunene slik at de kan kompensere lokale virksomheter som er rammet av nasjonale eller lokale smittevernstiltak. Melhus kommune er tildelt kr. 1 550 647 kroner. Ubrukte midler som følge av at de ikke er benyttet innen 01.09.2021 skal tilbakebetales til kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). 

Målet med tilskuddet er å sette kommunene  raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

Hvem kan søke om støtte?

Lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Støtten gis i tråd med regelverket om offentlig støtte.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for naturarv og verdensarv som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt 2021. 

Vurdering

I vurdering av søknadene om tilskudd legger kommunen særlig vekt på

  1. i hvilken grad virksomheten har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene
  2. i hvilken grad virksomheten er rammet av strenge smitteverntiltak
  3. i hvilken grad virksomheten har hatt kostnader og/eller omsetningssvikt som følge av smitteverntiltak og nedstengning 

Søker må legge med vedlegg som dokumenterer økte kostander og/eller omsetningssvikt.  

For ytterligere informasjon om ordningen se også i: https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf

Søknadsfrist

25. april 2021

Rapportering og utbetaling

Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis i henhold til vedtak.

Tilskuddsmottakere skal rapportere i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Kontaktperson

Signy Ryther Overbye

Signy.ryther.overbye@melhus.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen