(Du er ikke pålogget) 
 

Kompensasjonsordning for bedrifter rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak - Eidskog

Kommunal kompensjonsordning til lokale virksomheter

Kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak

Eidskog kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet
Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Tildelingskriterier

  • Støtte gis til næringer med kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging
  • Primært gis støtte til virksomheter med hovednæring innenfor reiseliv-, arrangement- og serveringsnæringene
  • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021 kan også søke
  • Tilskuddet skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Hvordan søke? Søknad sendes elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. Søknaden må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. I tillegg må foretakets navn og organisasjonsnummer, tilskuddsbeløp og hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvem som har gitt denne støtten.

Søknadsfrist: 18.april 2021

For mer informasjon: Statsbudsjettet 2021 – Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Annen informasjon: Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetslova.

Kontaktperson: For spørsmål og hjelp i søknadsprosessen, ta kontakt med Steinar Grønnerud, 402 00 066 eller steinar.gronnerud@eidskog.kommune.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen