(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Grong

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter våren-2021  

Ny utlysning av krisetilskudd på grunn av koronapandemien i Grong kommune.
Grong kommune har mottatt nye 260.000 kroner fra staten som skal gis som krisetilskudd til bedrifter for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette kommer i tillegg til kr. 250.000 som kommunen fikk i mars. Av den første tildelingen er det brukt til sammen kr. 165.000. Kommunen har derfor nå totalt kr. 345.000 til disposisjon.
Det kan gis støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene prioriteres, men også andre andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger kan søke.
Det er kun bedrifter med aktiv virksomhet i Grong som kan søke. Søker må gi en kortfattet redegjørelse for hvordan smitteverntiltakene og nedstenging har påvirket økonomien (omsetningssvikt, tap eller merkostnader), og hvilke avbøtende tiltak som evt. er gjort. Søker må også informere om hvor mye de har fått i andre kompensasjonsordninger, redusert husleie e.l.
I søknaden må bedriftene legge med regnskap for 2019 og 2020. Hvis regnskapet for 2020 ikke er ferdig, er det nok at regnskapsfører opplyser omsetning for 2020, ekstra kostnader på grunn av kovid -19 og opplyse mottatt støttebeløp fra statens kompensasjonsordninger. Bedrifter som har startet opp i 2020, og derfor ikke kan vise til omsetning i 2019, kan motta et minstebeløp ut fra en egen vurdering.
 
Bedrifter som søkte i første runde vil også bli tatt med i vurderingen i andre runde hvis det blir få søkere. Dette for å sikre mest mulig lik fordeling. Disse bedriftene trenger ikke å søke på nytt.
Søknadsfristen settes til 12.mai 2021 slik at pengene kan fordeles av formannskapet 8.juni.

Hvis du lurer på noe så ta kontakt med Grong kommune v/Inger Helland, tlf. 90986327

 Søknad

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

  1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
  2. Søk opp støtteordning – søk på "Grong" – velg Kommunal kompensasjonsordning
  3.  Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn

Informasjon om økonomi:

  1. Tapte inntekter knyttet til nedstenging i forbindelse med offentlige smittevernkrav
  2. Oversikt over ekstra kostnader til smitteverntiltak
  3. Andre kostnader
  4. Hvor mye som er mottatt fra andre støtteordninger, kompensasjonsordningen eller annet

Utskrift av regnskap for 2019 og 2020, forklaring og annen dokumentasjon lastes opp som vedlegg.  Det er krav om at det ikke er skyldig offentlige skatter og avgifter.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen