(Du er ikke pålogget) 
 

Rollag kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Covid-19

Opprett ny søknad på støtteordning

Rollag kommune har fått tildelt totalt kr 250 000 som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Denne kompensasjonsordningen skal først og fremst kompensere for tap av inntekter i perioden mars 2020 til februar 2021.

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

Målet for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak 

Tildelingskriterier

  • Støtte gis til næringer med kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
  • Primært gis støtte til virksomheter med hovednæring innenfor reiseliv-, arrangement- og serveringsnæringene.
  • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021 kan også søke.
  • Tilskuddet skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte uavhengig av den lokale situasjonen.

Søknadsordningen forvaltes av Utvalget for omstillingsprogrammet. Utvalget ønsker søknader fortløpende og vil gjøre prioritering av tildeling etter som det blir kjent hvor mange bedrifter som søker og hvor mye midler det søkes om. Bedrifter har fram til 5. april 2020 med å sende inn søknad før disse behandles samlet. Utvalget for omstillingsprogrammet forbeholder seg muligheten til å behandle søknader løpende etter denne datoen etter behov. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen