(Du er ikke pålogget) 
 

Os kommune; Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Ved spørsmål kontakt økonomisjef Grete G. Nesset tlf. 976 46 342

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen