(Du er ikke pålogget) 
 

Trysil kommune - Kommunal kompensasjonsordning 2021

Søknad om støtte fra kommunal kompensasjonsordning

 

Bakgrunn

Trysil kommune er tildelt 1,7 millioner. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning for å kompensere lokale bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Tilskuddet skal være komplementær til andre generelle støtteordninger.

 

 Søknadsberettigede

  • Bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor den generelle kompensasjonsordningen, prioriteres.
  • Bedrifter innen reiseliv og transport og serviceyrker (servicenæringen) prioriteres.
  • Merkostnader og/eller tap som følge av smitteverntiltak kompenseres med inntil 75 % av godkjente kostnader.
    Kostnadene og inntektstap må kunne dokumenteres av regnskapsfører eller revisor. Det settes et øvre tak for tilskudd på kr 70 000.
  • Søknadene skal sendes inn via regionalforvaltning.no. Søknadsfristen er 15. april.
  • Fullmaktsgrensene for kommunens kraftfond gjøres gjeldende, det betyr at samtlige søknader behandles administrativt innenfor fullmakt.

 

Bagatellmessig støtte

Støtten gis under reglene om bagatellmessig støtte. Kort fortalt innebærer det at at selskap kan gis inntil 200 000 euro i støtte fra det offentlige i løpet av tre regnskapsår. Det er søkers ansvar å påse at støtten som mottas er lovlig, og vi gjør oppmerksom på at - om så ikke er tilfelle - kan søker få krav om å tilbakebetale støtten. Det er ikke kommunen som er kontrollmyndighet for dette. Vi oppfordrer søkere som er i tvil om de har mottatt mer enn 200 000 euro i offentlig støtte i løpet av de siste tre regnskapsårene om å sette seg inn i reglene, og gjerne avklare dette med sin regnskapsfører eller revisor om nødvendig.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen