(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Kristiansund kommune

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. 

Tildelingskriterier: 

  • Støtte gis til næringer med kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging
  • Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021 kan også søke. 
  • Tilskuddet skal kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene 
  • Maks beløp som kan bevilges er kr. 150 000.
  • Søker må opplyse om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet. 

For spørsmål i forbindelse med søknad ta kontakt med Næringskonsulent Kristin Heggelund, epost: kristin.heggelund@kristiansund.kommune.no

Søknadsfrist er 08.10.2021 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen