(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Kristiansund kommune

Kommunal kompensasjonsordning – tildeling 7

28.02.2022 fordelte Regjeringen nye midler – tildeling 7 til kommunene for å hjelpe lokale virksomheter som er hardt rammet av pandemien. Kristiansund kommune fikk tildelt 1.374. 000.

Midlene er fordelt til kommunene etter antall ansatte i næringene som var hardt rammet av smittevernstiltakene i desember og januar. Midlene skal særlig kompensere utsatte næringer som helt eller delvis ikke har vært dekket av andre kompensasjonsordninger.

Hvem kan søke:

  • Virksomheter innen følgende bransjer: servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe og utstillingsvirksomhet
  • Virksomheten må være registrert i MVA registeret og ha et organisasjonsnummer
  • Virksomheten må ha forretningsadresse i Kristiansund

Omsetningssvikt og økte kostnader i januar 2022 målt mot referanseperiode januar 2020, utgjør støttegrunnlaget. For å fange opp virksomheter som er etablert etter januar 2020 åpnes det for at referanseperiode september, oktober og november 2021, snittinntekten, alternativt kan benyttes. Dette må dokumenteres av for eksempel regnskapsfører.

Slik søker du:

Søknader leveres elektronisk på Regionalforvaltning.no. Dersom virksomheten ikke har brukerkonto på regionalforvaltning fra før, må brukerkonto opprettes før søknad sendes. Dokumentasjon må vedlegges. Søknadsfristen er 1. april 2022

Om virksomheten har mottatt støtte tidligere må dette oppgis i søknaden. Dette gjelder også om støtten er liten. Det må oppgis hvilken støtteordning tildelingen er mottatt fra, hvilket regelverk støtten er tildelt på og hvilke kostnader som er dekket samt støttebeløp.

Vi fordeler midlene etter reglene for koronastøtte og veilederen til Kommunal og moderniseringsdepartementet. Rundskriv (regjeringen.no)

Kristiansund Kommune, Kommunal – og moderniseringsdepartementet eller EFTAs overvåkningsorgan ESA kan gjennomføre kontrolltiltak i forbindelse med denne ordningen. Dersom søker oppgir feilaktige opplysninger, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller delvis. Hovedregelen er at offentlig støtte må tilbakebetales med renter og renters rente

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen