(Du er ikke pålogget) 
 

Rauma kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Rauma kommune er tildelt nye 1.2millioner for videreformidling til virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2021.

Søknadsfristen er satt til 10.august 2021. Denne fristen er absolutt og søknader som kommer inn etter denne datoen, vil ikke bli tatt med i søknadsrunden. Tildeling av midler skjer i møtet i Kraftfondstyret.

Følgende kriterier er satt for søknadsrunden:

  • Midlene skal gå til lokale næringslivsbedrifter som enten har hatt omsetningssvikt eller økte kostnader på grunn av korona mai - juni 2021.
  • Virksomheten skal være registrert i kommunen.
  • Statsstøttereglene følges.
  • Støtten tildeles som «Bagatellmessig støtte».
  • Opplysninger som gis i søknaden vil være offentlig.
 

Spørsmål om støtteordningen rettes til Nordveggen ved Solveig Brøste Sletta. Mobil: 98 88 38 16. Mail: post@nordveggen.no.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen