(Du er ikke pålogget) 
 

Kvæfjord kommune- kommunal kompensasjonsordnig til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Ny tildeling av midler fra kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Kvæfjord kommune pga. Covid-19

Kvæfjord kommune har fått ytterligere kr. 250.000,- som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.  Hensikten med tilskuddet er å sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.

Dette gjelder særlig støtte som:

 • Kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.
 • Støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene.
 • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
 • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

  Virksomhetene som fikk støtte i forrige utlysning, og som i henhold til kriteriene for midlene er kvalifisert for større støttebeløp, kan søke på nytt.

  Kostnader som kan kompenseres:

 • Unngåelige faste kostnader som følge av nedstenging eller restriksjoner
 • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstenging
 • Tilskudd for omsetningssvikt som alternativ til kostnadsøkning kan kompenseres. Beregningsgrunnlag er omsetning for 2019 sammenlignet med omsetning i 2020. Korona-støtte fra andre ordninger må oppgis i søknaden og vil bli trukket fra.

Søkere kan få inntil 50 % av omsetningstapet dekket.

 Støtte gis innenfor en samlet ramme på kr. 250 000.

Krav til vedlegg som skal følge søknaden:

 • Utdyp hvordan bedriften har vært rammet av Covid-19 (med kommentarer til kostnadsplanen)
  • Om bedriften er/har vært pålagt stengt/er direkte rammet, legg ved utdypende tekst
 • Søknad om kompensasjon må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
 • Regnskap for 2019 og 2020.
 • Dokumentasjonen skal inneholde erklæring fra regnskapsfører.

 

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Regelverk

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysing, saksbehandling, klage, kontroll m.m. Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

Hvordan søke? 

Søknad skal registreres og sendes gjennom regionalforvaltning.no.

Søknadsfrist: 20. august 2021.

Søknadene behandles i formannskapsmøtet 27.09.2021.

Spørsmål om ordningen kan rettes til: næringsrådgiver Ellen Eliseussen, mob.919 14204 eller på mail ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen