(Du er ikke pålogget) 
 

Covid-19, Kommunal kompensasjonsordning, Evenes kommune

Covid-19; Kommunal kompensasjonsordning Evenes kommune

Evenes kommune har fått tildelt kr. 250 000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er rammet av pandemien. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Hovedforskjellen på denne kompensasjonsordningen og den generelle, er at også bedrifter med bare én ansatt og enkeltpersonforetak kan søke.

 

 

Regelverk Kommunal kompensasjonsordning Evenes kommune

 1. Formål med ordningen

 

Evenes kommune har fått tildelt kr. 250 000 til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er rammet av pandemien. Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Hovedforskjellen på denne kompensasjonsordningen og den generelle, er at også bedrifter med bare én ansatt og enkeltpersonforetak kan søke.

 

 1. Hvem er søknadsberettighet

Søknadsberettigete er virksomheter som er i registrert i Evenes kommune er virksomheter som driver aktiv næringsvirksomhet innenfor en eller flere av følgende næringsgrupper:

 

 • Jordbruk, skogbruk og fiske
 • Industri (Produksjonsbedrifter)
 • Bygge- og anleggsvirksomhet
 • Transport og lagring (Person og godstransport)
 • Overnattings- og serveringsvirksomhet 
 • Detaljhandel med drivstoff til motorvogner m.m.
 • Forretningsmessig tjenesteyting (utleievirksomhet)
 • Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet (utøvende kunstnere, underholdningsvirksomhet)
 • Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsetablissementer. (Treningssentre)
 • Annen tjenesteyting (personlig tjenesteyting – f.eks. frisør)

 

Virksomheter som krever støtte må minimum ha et omsetningstap på kr. 50 000, eller merutgifter på kr. 10 000.

 

 1. Hva kan danne grunnlag for kompensasjon.

Merutgifter/tap som kan gi grunnlag for kompensasjon er:

 • Merutgifter knyttet til smitteverntiltak
 • For serveringssteder kan det gis kompensasjon for ferskvarer/varelager som blir ukurant
 • Dokumentert omsetningsnedgang fra 2019 som skyldes Covid-19/Korona
 • For nyoppstartet virksomhet som ikke kan dokumentere omsetningsnedgang kan dokumentert sannsynligjøring av inntektsbortfall gi grunnlag for dokumentasjon.

 

 1. Prioritering

Evenes kommune vil prioritere innkomne kompensasjonssøknader i forhold til samlet ramme på kr. 250 000. Hvis total søknadsmasse overstiger dette vil det blir foretatt en prosentvis reduksjon.

 

Virksomheter og bransjer som er særlig rammet, eller har fått direkte restriksjoner i sin forretningsdrift gjennom smitteverntiltak, og som ikke har fått kompensasjon gjennom den generelle ordningen vil særlig bli prioritert

 

 1. Dokumentasjon

 

Beregningsgrunnlag for omsetningnedgang er omsetning for 2019 sammenlignet med omsetning i 2020. Kortere periode kan vurderes ut i fra skjønn. Korona-støtte fra andre ordninger blir trukket fra. Støtte gis innenfor en samlet ramme på kr. 250 000. Hvis det kommer søknader på en større sum, vil det blir foretatt prosentvis reduksjon.

 

Søkere må dokumentere grunnlag for kravet.  Dokumentasjon godkjennes av kommunens administrasjon.

 

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

 

 1. Søknadsfrist

Søknad om støtte sendes i eget skjema i regionalforvaltning.no., og blir behandlet i Formannskapet. Søknadsfrist 1. mai 2021.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen