(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2021 Kåfjord kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Kåfjord har et eget næringsfond som det årlig deles ut tilskudd og lån fra. Av disse fondene og midlene tildeles det tilskudd/lån som etablerertilskudd, investerings- tilskudd/lån og kompetansetilskudd. Staten har kuttet ut bevilgning til utviklingstilskudd, og disse midlene er ikke lengre tilgjengelige.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen