(Du er ikke pålogget) 
 

Stor-Elvdal kommune - Kommunalt næringsfond Covid19 - komp.ordning

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning til bedrift som følge av Civid-19 pandemien

Stor-Elvdal kommune er tildelt 250.000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak.

Støtten er rettet til virksomheter innenfor reiseliv-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

De nasjonale virkemidler er: Trykk her 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen