(Du er ikke pålogget) 
 

Tolga kommune- kommunal kompensasjonsordning

Opprett ny søknad på støtteordning

TOLGA kommune - Kommunal kompensasjonsordning

 

Tolga kommune har mottatt kr 250 000,- som skal benyttes til å kompensere lokale bedrifter/foretak som kan anses særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med Covid 19-pandemien. Denne kompensasjonsordningen må ikke forveksles med den tidligere ekstraordinære bevilgningen til kommunenes næringsfond for støtte bedrifter som på grunn av Covid 19 har måttet omstille seg/endre driften på ulike måter.

Kompensasjonsordningen som vi nå lyser ut skal først og fremst kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.
I tildelingsbrevet til kommunene er det uttrykt at det er betydelig frihet for å tilpasse hva slags virksomheter som kan innvilges støtte, da dette nok varierer rundt om i kommunene avhengig av den lokale situasjonen.

Rapporteringsfristen for kommunen er satt til 1.09.2021 for bruken av midlene, men vi setter søknadsfrist til 26.04.2021 for søknader som ønske behandlet før sommeren og  søknadsfrist 15.06.2021 for øvrige søknader og forventer at vi innen den tid for lengst har mottatt søknader fra de dette er aktuelt for.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen