(Du er ikke pålogget) 
 

Råde kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Kriterier for ordningen: 

  1. Bedrifter i Råde kommune som er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19 kan søke 
  2. Søker kan ikke ha utestående eller utsatte skatter og/eller avgifter, dette verifiseres med en skatteattest fra april 2021 og/eller kan vise til nedbetalingsavtaler for dette
  3. Midlene skal gå til bedrifter som har lidd tap som følge av strenge smitteverntiltak og/eller nedstenging. Søker må dokumentere tap, og årsaken til tapet
  4. Bedriftene må ha operativ virksomhet i Råde kommune
  5. Ordningen gjelder for perioden 01.01.2021 - 30.04.2021Hvis noen har hatt uforholdsmessige tap i 2020 og ikke søkte i 1. søknadsrunde kan de også søke for denne perioden
  6. Midlene tildeles i tråd med reglene om offentlig støtte og søker må oppgi informasjon om eventuell annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hva slags støtte dette er. Tilskuddet gis i all hovedsak som «bagatellmessig støtte», hvilke innebærer at bedriften ikke kan ha mottatt offentlig tilskudd på over 200 000 euro i løpet av en tre-års periode.
  7.  Følgende virksomheter kan ikke søke:
  • losjer og foreninger,
  • virksomheter som er under konkursbegjæring/opphør,
  • virksomheter uten ansatte. Unntak er enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskap der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltagernes hovedinntekt.

 

Obligatoriske vedlegg: 

  1. Skatteattest fra april 2021
  2. Dokumentasjon av årsak til tap og økte kostnader. Beskriv hvordan bedriften er rammet av nasjonale og lokale smitteverntiltak. Hvordan har dette påvirket bedriften, hvilke tiltak er gjort og annen relevant informasjon som belyser bedriftens situasjon.
  3. For bedrifter som har varelager med alkohol med kort holdbarhet må dokumentere varelager og kostnad ved innkjøp 
  4. Regnskapstall (revisor-/regnskapsførerbekreftede) pr mnd. og gjennomsnitt for 2019 og/eller 2020, samt oppgi tall for januar, februar, mars 2021. I tillegg kan omsetningstall for april 2021 legges ved for de som ønsker en særskilt vurdering av denne perioden. For virksomheter som er nyetablerte i 2020 leveres gjennomsnittstall (omsetning) for de månedene virksomheten har vært i drift i 2020 og 2021

 

Grunnlag for utbetalinger: 

Kommunedirektøren avgjør søknadene. Tilsagn gis i henhold til statsstøtteregelverket. Pengene vil bli utbetalt som bagatellmessig støtte. Det vil bli foretatt skjønnsmessige vurderinger. 

 

Kontaktinformasjon: 

Spørsmål om ordningen rettes til: 

Kine Marie Bangsund, Mob: 976 85 513, e-post: kinemarie.bangsund@rade.kommune.no eller 

Pål WenbergMob: 992 74 629, e-post: pal.wenberg@rade.kommune.no. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen