(Du er ikke pålogget) 
 

Gol kommune - Kommunal kompensasjonsordning

Opprett ny søknad på støtteordning

STATSBUDSJETT 2021- KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHETER

FORDELING OG UTBETALING
675 millioner kroner fordeles til kommuner etter antallet ansatte i overnattings- og serveringsbransjen i hver kommune. 75 millioner kroner fordeles til kommuner på sentralitetsnivå 4-6, med mange ansatte innen idretts- og fritidsaktiviteter på vinterstid, og til kommuner på sentralitet 4-6 i Viken, som også er rammet av redusert varehandel som følge av særlig høyt tiltaksnivå på smitteverntiltakene.

Gol kommune er tildelt kr. 5.245.000,- 

MÅL FOR TILSKUDDET OG KRAV TIL BRUK AV TILSKUDDET
Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2020/2021.

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte.

HVORDAN SØKE

Støtteordningen administreres i regionalforvaltning.no. 

Registrer søkerorganisasjonen i i regionalforvaltning.no og følge brukerstøtte for hvordan du oppretter en søknad. Legg ved dokumentasjon for tapt omsetning, påløpte kostnader eller tap som følge av lokale eller nasjonale smittevernstiltak i perioden 12 mars 2020 til d.d. Overnatting- og serveringsbransjen, og virksomheter som av ulike grunner helt eller delvis har falt utenfor generelle støtteordninger, vil bli prioritert.

Har du spørsmål eller trenger hjelp med søknaden, kontakt Gol kommune v / Erik Hansegård tlf 93005235, erik.hansegaard@gol.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen