(Du er ikke pålogget) 
 

Holtålen kommune - kommunal kompensasjonsordning lokale virksomheter

Opprett ny søknad på støtteordning

Holtålen kommune - kommunal kompensasjonsordning lokale virksomheter

Holtålen kommune vil med den nye kompensasjonsordningen ( gjeldende fra 1. januar 2021) utfordre lokale virksomheter i kommunen, som ble/er hardt rammet av strenge nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19, til å søke om støtte. 

Støtten skal kompensere

  • lokale virksomheter sine kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
  • virksomheter innenfor reiseliv-, arrangements og serveringsnæringene.
  • virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Vedlegg til søknaden:

  • Skatteattest fra april 2021.
  • Beskrive hvordan de nasjonale smitteverntiltakene har rammet bedriften, skriv litt om bedriftens situasjon og årsak til tap/økte kostnader.
  • Regnskap for årene 2019 og 2020, og en regnskapsoversikt for perioden januar - mars for årene 2019, 2020 og 2021.

Grunnlag for utbetalinger:
Tilsagn gis i henhold til statsstøtteregelverket, men kommunen vil vektlegge søknader fra serverings- og reiselivsnæringene, virksomheter innenfor ordningen som av ulike grunner har falt utenfor kompensasjonsordningene og fellestiltak som kommer næringslivet i kommunen til gode.   

Kontaktinformasjon
Enhetsleder for næring og kultur Holtålen kommune - Olve Morken. Telefon 950 66677. E-post: olve.morken@holtalen.kommune.no

Søknadsfrist: 9. mai


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen