(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Andøy kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunal kompensasjonsordning for Andøy kommune

Andøy kommune er tildelt kr. 858 614,- i ekstraordinære kompensasjonsmidler fra Kommunal og moderniseringsdepartementet som skal gå til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. Kvalifiserte søkere kan sende søknad til Andøy kommune via regionalforvaltning.no.
Den ekstra ordinære støtten skal være en bidragsyter til at kommunen raskt kan avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, dette for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvem gjelder ordningen for?

 
- Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangement- og serveringsnæringene.
- Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
- Destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiseliv, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Hva må dokumenteres?

 
- I hvilken grad virksomheten har vært rammet av lokale og nasjonale smittevernstiltak.
- Hvilke økte kostnader og tapte inntekter dette har medført.
- Komplett regnskap for 2019 og 2020 (Foreløpig regnskap om ikke årsregnskap er avlagt)
- Om virksomheten har søkt på andre kompensasjonsordninger, og om disse er innvilget eller ikke innvilget.
- Om virksomheten har mottatt bagatellmessig støtte for 2019, 2020 og 2021.

Søknadsfrist:

 
- 21.05.2021


Hvem kan jeg spørre om hjelp?

 
- Næringskonsulent, Suzanne Pettersen
Telefon: 466 30 224
E-post: suzanne.pettersen@andoy.kommune.no
 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen