(Du er ikke pålogget) 
 

Målselv kommune - ekstraordinær kompensasjonsordning - frist 20. mai

Opprett ny søknad på støtteordning

Kompensasjonsordning til lokale foretak – nye midler.

Målselv kommune er tildelt kr 981.000 for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene som tidligere er utlyst.

Tilskuddet er ment å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Regjeringen har i utlysningen spesielt pekt på overnattings- og serveringsbransjen samt vinterdestinasjoner som hardt rammet av nedstengning.

 

Hovedprioriteringer i Målselv kommune vil være:

1) Overnattings- og serveringsbedrifter, vinterdestinasjoner samt arrangement- /kulturnæringsforetak

2) Øvrige virksomheter

 

Søkere må ha registret forretningsadresse i Målselv.

Tildelingskriteriene vil i hovedsak relateres til inntektsbortfall og uunngåelige faste kostnader i perioden 2020 t.o.m. april 2021.

Søker må dokumentere inntektsbortfall og faste kostnader v/ registrert/autorisert regnskapsfører eller revisor.

Opplysninger i søknaden legges til grunn i behandlingen og vil i utgangspunktet være offentlige.

Søknad om støtte sendes i eget skjema i www.regionalforvaltning.no  under ramme «Kommunal kompensasjonsordning» (Målselv) og blir behandlet av Formannskapet.

Den tildelte ramme er fast, og vedtak er endelig og kan ikke påklages for denne ordningen.

Søknadsfrist er 20. mai 2021


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen