(Du er ikke pålogget) 
 

Covid-19 ekstra Merkurtilskot mars-april 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

Mellombels forskrift om ekstra Merkurtilskot på grunn av verknadane av covid-19

Føremål
 Føremålet med tilskotsordninga er å kompensere daglegvarebutikkar som er med i Merkurprogrammet, jf. Merkurforskrifta, for tapt inntekt som ein følgje av tiltaka mot koronaepidemien. Tilskota skal medverke til at butikkane overlever på lengre sikt, slik at innbyggjarar i distrikta er sikra tilgang til ein daglegvarebutikk i nærleiken også etter at koronasituasjonen er over. Tilskotsordninga er mellombels. Søknadsfrist for 2. termin 2021: 30.06.21.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen