(Du er ikke pålogget) 
 

Nasjonal notifisert kompensasjonsordning for Tolga kommune

Tolga kommune har mottatt ytterligere kr 250 000,- som skal benyttes til å kompensere lokale bedrifter/foretak som kan anses særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med Covid 19-pandemien.

Tildeling av Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter etter den notifiserte ordningen under Covid19-rammeverket (Kap 553 post 68) skjer etter Veileder -H-2496

  1. Tilskudd kan gis som støtte til bedrifter og virksomheter som har tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien og den påfølgende økonomiske nedgangen
  2. Tilskudd kan gis som støtte til bedrifter og virksomheter som har økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur
  1. Tilskudd kan gis som støtte til bedrifter og virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga. covid-19-pandemien.
  2. Søknader som får delvis innvilget søknadsbeløp, kan søke på nytt/ opprettholde søknaden og tildeles tilskudd på nytt inntil omsøkte beløp, dersom kommunen tilføres ytterligere midler under samme ordning.

 

Søknadsfrist settes til 08.08.2021

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen